recensies  
   

1. Peter Sijnke en Anneke van Waarden-Koets: Bewogen jaren, Middelburg in de 20ste eeuw, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1994, In: Nehalennia 102, 1995, p's 31-32

2. Piet Minderhoud, Hans Jongepier en Marian Roelse: Groeten uit Westkapelle: 365 prentbriefkaarten en fotokaarten van Westkapelle, Vlissingen, Uitgeverij ADZ, 1994, In: Nehalennia 102, 1995, p's 32-33

3. Egbert van Wijk m.m.v. Wally van der Veur en Bert Boonman: Bewogen van eb en vloed, getijmolens, in het bijzonder die van Middelburg, De Koperen Tuin, Goes 1995, In: Nehalennia 106, 1996, p's 27-28

4. C. Meier (eindredactie): Duizend jaar Walcheren. Over gelanden, heren en geschot, over binnen- en buitenbeheer, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1996, In: Nehalennia 111, 1997, p's 23-25

5. Ellen Vreenegoor en Jan Kuipers (red.): Vondsten in Veere. Middeleeuwse voorwerpen uit een beerput van huis 'In den Struys', Uniepers, ROB, PDB, 1996. In: Nehalennia 111, 1997, p's 25-26

6. G. C. de Bruijn, J.H. Kluiver, A.C. Meijer, J.B. Poortvliet, P.W. Sijnke, W.Th. van der Veur en A. van Waarden-Koets: De Oostkerk, ‘Een heerlyk stuk der hedendaagse Bouwkunde’, geschiedenis en restauratie van de Middelburgse Oostkerk, Uitgeverij De Koperen Tuin, Goes 1997, In: Nehalennia 113, 1997, p’s 22-23

7. H. Sakkers en H. Houterman: Landfront - Verteidigungsbereich - Vlissingen; 1942-1944 Atlantikwall, Vlissingens laatste vestinggracht, Middelburg 1997. In: Nehalennia 115, 1997, p’s 36-38

8. P. C. Vos en R. M. van Heeringen: ‘Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland’; P. C. Vos en H. de Wolf: ‘Paleo-environmental diatom study of the Holocene deposits of the Province of Zeeland’, beide in: M. M. Fischer: ‘Holocene evolution of Zeeland (SW Netherlands)’, Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, Nr 59, 1997, Haarlem 1997. In: Nehalennia 115, 1997, p’s 38-39

9. Crucq, P.M.: Walcheren 1943-1944, fotoverkenning en bombardementen, ‘Alone above all’, Goes 1997, in combinatie met Sakkers H. en H. Houterman: Landfront - Verteidigungsbereich - Vlissingen; 1942-1944 Atlantikwall, Vlissingens laatste vestinggracht, Middelburg 1997. In: De Wete, 27e jaargang nummer 1, januari 1998, p’s 32-33

10. De Boer, D. E. H., E. H. P. Cordfunke en H. Sarfatij: Wi Florens, De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de 13e eeuw, Utrecht 1996, in combinatie met De Boer, D. E. H. en E. H. P. Cordfunke: Graven van Holland, Portretten in woord en beeld, Zutphen 1995, 2e druk 1997. In: De Wete, 27e jaargang nummer 2, april 1998, p 27

11. Peter Sijnke: Oud Middelburg vanuit de lucht, Hoogeveen 1997, in combinatie met Chiel Jacubsse, Arnold van der Wees en Adri Karman: Vogelvrij; Zestig Zeeuwse vogelportretten, Abcoude 1997. In: De Wete, 27e jaargang nummer 3, juli 1998, p,s 34-35

12. P. C. Vos en R. M. van Heeringen: ‘Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland’; P. C. Vos en H. de Wolf: ‘Paleo-environmental diatom study of the Holocene deposits of the Province of Zeeland’, beide in: M. M. Fischer: ‘Holocene evolution of Zeeland (SW Netherlands)’, Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, Nr 59, 1997, Haarlem 1997. In: Mededelingenblad Stad en Lande, 35e jaargang, juli 1998, no. 92, p,s 16-17

13. Jan J.B. Kuipers en Chiel Jacobusse, Inlagen en karrevelden, Het Zeeuwse monument deel 1, Goes 1998. In: Nehalennia 119, 1998, p 29

14. Ad Tramper en Wikky Plas-van Rijsoort, m.m.v. Adri Meerman, Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, geschiedenis en restauratie, Goes 1998. In: Nehalennia 119, 1998, p’s 29-31

15. Ad Tramper en Wikky Plas-van Rijsoort, m.m.v. Adri Meerman, Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, geschiedenis en restauratie, Goes 1998, in combinatie met P. W. Sijnke, J. Louwerse, P. J. Smallegange en E. van Wijk: Van alle markten thuis, geschiedenis van markt en nijverheid te Middelburg, Vlissingen 1998. In: De Wete, 27e jaargang nummer 4, oktober 1998, p’s 30-31

16. Aad P. de Klerk, Het voorstraatdorp Colijnsplaat, Het Zeeuwse monument deel 2, Goes 1998. In: Nehalennia 120, 1998, p’s 41-43

17. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Zeeland, burchten en buitenplaatsen (agenda 1999). In: De Wete, 28e jaargang nummer 1, januari 1999, p’s 37-38

18. Inge Schoups en Arnold Wiggers (redactie); met bijdragen van Jan van Roey, Rudolf De Smet, Jan J. B. Kuipers, Henk Hendrikse, Leida C. J. Goldschmitz-Wielinga, Jaap F. P. Kottman, Ad Tramper en Ronald Rijkse: Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Antwerpen 1998. In: Nehalennia 121, 1999, p’s 24-26

19. J. Dijkstra en M. J. de Haan c.s.: Archeologisch onderzoek achter het ‘Van de Perrehuis’, Rapportage archeologische monumentenzorg 52, ROB Amersfoort 1998. In: Nehalennia 121, 1999, p’s 26-27

20. G. Kruisheer: Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren, Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290), Hilversum 1998. In: Nehalennia 121, 1999, p’s 27-28

21. Hans Sakkers: Bunkers op Toorenvliedt. Duits hoofdkwartier van de Atlantikwall op Walcheren 1942-1944. Koudekerke 1998. In: Nehalennia 121, 1999, p’s 28-29

22. J. Dijkstra en M. J. de Haan: Archeologisch onderzoek achter het Van de Perrehuis, Rapportage archeologische monumentenzorg 52, ROB Amersfoort 1998, in combinatie met J. G. Kruisheer: Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren, Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290), Hilversum 1998. In: De Wete, 28e jaargang nummer 2, april 1999, p’s 35-36

23. Evert van Ginkel en Koos Steehouwer: ANWB Archeologieboek Nederland. Monumenten van het verleden, Den Haag 1999. In: Nehalennia 122, 1999, p’s 27-29

24. C. de Visser: Een kroniek van het geslacht De Visser, Australië, 1999. In: De Wete, 28e jaargang nummer 3, juli 1999, p 36

25. Rens Riemens: Sint Laurens in vroeger tijden, deel 2, Oostvoorne 1998. In: De Wete, 28e jaargang nummer 4, oktober 1999, p’s 38-39

26. Martyn Radie: De val van het communisme in Oost-Europa, Harmelen 1997. In: Uit betrouwbare bron, nummer 4, januari 2000, p’s 7-9

27. Martin van den Broeke: Gelaagd land, wandelingen over het eiland Walcheren, Vlissingen 1999. In: De Wete, 29e jaargang nummer 1, januari 2000, p’s 28-29

28. J. Gideonse: Het geslacht De Visser. Van de Krommebaan over heel Walcheren - Een stamboom van de 15e tot de 21e eeuw, ‘s-Gravenzande 1999. In: De Wete, 29e jaargang nummer 1, januari 2000, p’s 29-30

29. Tardi: Loopgravenoorlog - 1914-1918, 1993. In: Uit betrouwbare bron, nummer 5, mei 2000, p’s 4-5

30. Anton van Haperen c.s.: Aan de monding van Maas en Schelde - Natuurgebieden in Zuidwest-Nederland, Middelburg 1999. In: De Wete, 29e jaargang nummer 2, april 2000, p 36

31. Jacky Nijsen: Middelburg in vroeger tijden, deel 1, Oostvoorne 2000. In: De Wete, 29e jaargang nummer 3, juli 2000, p 41-42

32. Peter Louwerse en Anton Sinke: Een cent van ‘t blad. Leven en werken in vooroorlogs Walcheren, Goes 2000. In: De Wete, 29e jaargang nummer 4, oktober 2000, p 34-35

33. Jeanine Dekker, Peter Don, Albert Meijer (redactie): Een bijzonder huis op een bijzondere plek - Het Van der Perrehuis in Middelburg en zijn omgeving. In: Nehalennia 130, 2000, p’s 35-36

34. Jeanine Dekker, Peter Don, Albert Meijer (redactie): Een bijzonder huis op een bijzondere plek - Het Van der Perrehuis in Middelburg en zijn omgeving. In: De Wete, 30e jaargang nummer 1, januari 2001, p 35-36

35. Jan J. B. Kuipers (eindredactie), Henk Hendrikse en Anneke van Waarden-Koets: ‘De onderkant van de Markt. De Westmonsterkerk van Middelburg in archeologie en historie’, In: De Wete, 30e jaargang nummer 2, april 2001, p 32-33

36. A. van der Moer: ‘De Luitenant-Admirael-Generael. Een beknopte levensbeschrijving van Michiel Adriaenszoon de Ruyter’, in: De Wete, 30e jaargang nummer 3, juli 2001, p 40

37. H. Halbertsma (bezorgd door E. H. P. Cordfunke en H. Sarfatij): Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang, in: Nehalennia 133, 2001, p’s 44-45

38. Jacky Nijsen: Middelburg in vroeger tijden, deel 2 en P. Davidse: Zoutelande in vroeger tijden, deel 3. In: De Wete, 30e jaargang nummer 4, oktober 2001, p 45

39. S. D.Post: Bernardus Smijtegelt, dienstknecht van God, in: Nehalennia 135, 2002, p 28

40. Peter Sijnke en Tobias van Gent: Geestelijken, regenten en kooplieden. Meer dan 1000 jaar geschiedenis van Middelburg, in: Nehalennia 135, 2002, p’s 28-30

41. Ruben Oreel: Walcheren. De dorpen onder de duinen, in: De Wete 31e jaargang nummer 2, april 2002, p 38

42. Jan J. B. Kuipers (onder redactie van): Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest Nederland. In: Nehalennia 148, 2005, p 27

43. Tiny Polderman en Jan-Willem Antheunisse: Bevrijd, maar… Zeeuwen over de keerzijde van de bevrijding, Middelburg/Vlissingen 2004 (met een cd met de interviews). In: Nehalennia 148, 2005, p's 28-29

44. J. J. van der Weel: Opeens was alles anders. Oorlogsjaren in Middelburg 1940-1944, Middelburg/Vlissingen 2004. In: Nehalennia 149, 2005, p 29