Inleiding tekeningen
naar de diverse tekeningen:

Robbert Jan tekent al zolang als hij weet. Tijdens zijn middelbare schooltijd heeft hij een tekencursus gevolgd bij Theo Jordans en op de Pedagogische Academie koos hij tekenen als speciaal vak. Vanaf begin jaren tachtig heeft hij regelmatig tekeningen en illustraties gemaakt voor tijdschriften, vrienden en in opdracht van derden. Zijn allereerste poging tot een kinderboek – Wouter en het geheim van de zeven bomen – heeft hij zelf geïllustreerd. Het boek is nooit uitgegeven. De uitgevers waren wel onder de indruk van de twee talenten, maar kozen uiteindelijk voor het schrijven. Dat schrijven kostte Robbert Jan, naast zijn muziek, zoveel tijd dat hij niet meer aan tekenen toekwam. Vandaar dat er een gat zit tussen zijn tekenactiviteiten van de jaren tachtig en begin negentig tot aan 2009, toen hij het weer oppakte. Eigenlijk kun je zeggen dat muziek altijd als eerste komt, schrijven als tweede en tekenen als derde in de volgorde van tijd, energie en ambitie.
Kijk je naar zijn werk, dan valt het oog voor detail op, niet tot op de millimeter nauwkeurig, maar wel met de wens om zo dicht mogelijk op de werkelijkheid – hoe vreemd vormgegeven soms ook – te zitten. Zijn tekeningen zijn altijd figuratief, gebruik makend van potlood, pen en inkt, gewassen inkt, kleurpotlood, aquarelpotlood, viltstift en aquarelverf. Associërend op de werkelijkheid schept Robbert Jan vervreemdende werelden, als in een parallel universum. Zo associatief als hij werkt in zijn schrijven en muziek, zo kan dit vermogen tot het leggen van voor hem logische, maar voor anderen soms onnavolgbare verbindingen, ook als een rode draad worden gezien door zijn tekenwerk.


1981

1983

1984

1987

1988

1989 A

1989 B

1992

2009 A

2009 B

2009 C

2009 D

2011

2012