12-06-2003
 
Staatsbosbeheer brengt boek uit over Walcherse natuur
 
door Rinus Antonisse
 

MIDDELBURG - Staande op een duintop bij Domburg, de rug naar de Noordzee gekeerd, is er 'een zeer aangenaam panorama' te zien van Walcheren. Dat melden de samenstellers van een verslag over de provincie Zeeland in 1824. Het is een beschrijving die nog steeds opgeld doet, ondanks de inundatie van 1944-1946, de daarop volgende herverkaveling en de nu nog aan de gang zijnde ruilverkaveling. Er is veel van het panorama verdwenen of aangetast. Maar van natuur en landschap is nog genoeg overgebleven om van te genieten.

Dat blijkt overduidelijk uit het boek over de natuurgebieden van Staatsbosbeheer op Walcheren, van Veere tot Rammekens, met als titel Een zeer aangenaam panorama. Het is op verzoek van Zeelands grootste natuurbeheerder geschreven door Robbert Jan Swiers.
Naast historische afbeeldingen en actuele foto's van planten en dieren, is de uitgave rijkelijk voorzien van illustraties door kunstenaar Erik van Ommen. Het zijn juist de aquarellen en tekeningen van vogels die het boek een meerwaarde geven.

 
Deel één
 

Het werd gisteren in Middelburg gepresenteerd door auteur Swiers, die daarbij een dubbele pet op had: hij verzorgde tevens de uitgave door Den Boer/De Ruiter. Nadrukkelijk zei Swiers dat het deel één is in de natuurhistorische reeks van de uitgeverij. Bedoeling is ook andere regio's waar Staatsbos bezittingen heeft (overig Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant) te beschrijven. Wanneer het volgende deel verschijnt, is echter nog ongewis: Staatsbosbeheer heeft geen geld voor nieuwe boeken. Er is over natuur en landschap op Walcheren al veel geschreven. Bijvoorbeeld nog in het jubileumboek van Staatsbosbeheer Aan de monding van Maas en Schelde, verschenen bij het honderdjarig bestaan van de organisatie in 1999. Het nieuwe boek is, mede door de vele illustraties, nadrukkelijk een publieksboek, stelde regiohoofd M. Stouten. Ze noemde het een mooie manier om de Walcherse natuurgebieden breed in de markt te zetten.

 
Poëtisch
 

Swiers gaf aan waarom het boek niet 'meer van hetzelfde' is. „We hebben op een wat meer poëtische manier de geschiedenis en natuur geprobeerd te beschrijven." Volgens regiohoofd Stouten zijn de samenstellers daarin prima geslaagd. „De historische ingang maakt het extra aardig.' Het eerste gedeelte handelt over het ontstaan van Walcheren en het begin van de menselijke activiteiten. Vervolgens komen de gebieden aan bod: kreekgebied Veere, fort Den Haak, 't hof Elisabeth en inlaag Ooster-Nieuwlandpolder, de Manteling kreekgebied Westkapelle, duinen Valkenisse en omgeving fort Rammekens.
Ter gelegenheid van de boekpresentatie is in de Drukkery te Middelburg een expositie ingericht. De aquarellen uit het boek zijn te bezichtigen op een tentoonstelling in galerie De Praktijk te Wissenkerke (donderdag vrijdag, zaterdag geopend van 13.00-17.00 uur).

Een zeer aangenaam panorama. Natuurgebieden van Staatsbosbeheer op Walcheren van Veere tot Rammekens. Tekst Robbert Jan Swiers, illustraties Erik van Ommen.Uitgever Den Boer/De Ruiter, in samenwerking met Staatsbosbeheer regie West-Brabant/Deltagebied. Prijs 12,90 euro.